Prima Centrul

Centrul

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”

SELFIE kick-off meeting in the Republic of Moldova

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație pe 18.02.2020 găzduiește sesiunea ”SELFIE kick-off meeting in the Republic of Moldova”. UE-SELFIE este o abreviere ce provine de la cuvintele: SElf-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies.

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” gazdă a trei formări internaționale,...

Primele săptămâni a lunii noiembrie Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” a fost gazdă a trei formări internaționale destinate mediului academic, cercetătorilor și doctoranzilor, susținute de către dr. conf. Dorin Năstase și dr. conf. Andrei Holman de la Universitatea ”Alexandru Iona Cuza” din Iași

Utilizarea TIC în educație, Workshop pentru cadrele didactice la Centrul Național de Inovații Digitale...

În data de 19 noiembrie 2019, la Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” a avut loc un workshop cu tematica ”Utilizarea TIC în Educație”, coordonat de către d-na Zinaida Urîtu, profesoare de informatică la școala generală din Măgdăcești.

Anunț de selectare a grupului de formatori naționali ai Centrului Național de Inovații Digitale...

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, subdiviziune a Universității Pedagogice de...

Mijloace media în învățământul profesional

Utilizarea mijloacelor media în procesul educațional este o necesitate în contextul modernizării învățământului profesional și motivării elevilor prin asigurarea interactivității activităților didactice.

Dezvoltăm competențe digitale în mass-media la nivel academic

Problematica procesului de digitalizare în mass media este abordată pe scală largă azităzi. Digitalizarea media este un instrument inovator, practic și util de transfer al informației doar printr-un simplu click în mediul virtual. Stia-ți că în domeniul Mass-Media toate competențele digitale sunt aplicate în practică?

Implementarea tehnologiilor informaționale în educație – obiectivul principal al Memorandumului de Înțelegere dintre MECC...

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția...

Resurse informaționale în sprijinul formării continue și recalificării a cadrelor didactice

La 30 septembrie 2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură în parteneriat cu Centrul Formare Continuă au desfășurat:Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue (perfecționarea) cadrelor didactice Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue – re(calificării) profesionale suplimentare a cadrelor didactice, program de studiu Pedagogie Preșcolară și elaborării tezelor de calificare profesională.

Interdisciplinaritatea şi dialogul multicultural a fost genericul conferinței științifice internaționale

La 26 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a deschis lucrările Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Catedra Limbă și Comunicare în parteneriat cu Facultatea Transfrontalieră de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Consiliul Național al Tineretului în ospeție la CNIDE “Clasa Viitorului”

Astăzi colega noastră, Mihaela Borcoi a avut o discuție cu participanții școlii de toamnă a cărei generic este “Academie Internationale de L’entrepreneneuriat”. În cadrul acestei discuții au fost prezentate informații despre activitățile și proiectele implementate de CNTM.

Prezentare Colecții Vestimentare ”UniverART Fashion”

La data de 17 iunie 2019, absolvenții facultății ARTE PLASTICE ȘI DESIGN din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și-au prezentat colecțiile de licență. Evenimentul a avut loc în cadrul Clasei viitorului a universității, realizat în Laboratorului de Inovații Creative, cu coordonarea decanului Ana Simac, șef de Catedră Olimpiada Arbuz‑Spataru, coordonatorilor tezelor de licență Vasile Vozian, Elena Cojocaru și Liubovi Donic.

Resurse informaționale în sprijinul instruirii și cercetării – un workshop inovator la Centrul Național...

În data de 10 și 11 iunie 2019, Catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans, în colaborare cu Facultatea Formare Continuă și Biblioteca Universitară, a organizat un workshop ascendent și necesar pentru cca 200 de studenți de la recalificare și frecvență redusă, Program de studii Pedagogie Preșcolară, cu genericul “Resurse informaționale în sprijinul instruirii și cercetării”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY