161

Scopul programului rezidă în promovarea digitalizării activității instituțiilor de învățământ prin utilizarea echipamentelor digitale Chromebook și Aplicațiilor Google Workspace for Education în activitatea cadrelor manageriale, didactice și elevilor. Este un program bazat pe aplicațiile oferite de Google Workspace for Education și posibilitățile oferite de device-urile Chromebook.

Concepția formării și destinația programului

Programul fundamentează și ghidează activitatea formabililor, facilitează abordarea creativă a demersurilor de proiectare didactică de lungă și de scurtă durată, dar și de realizare propriu-zisă a procesului de predare-învățare-evaluare.

Programul are un rol important în formarea/dezvoltarea cadrelor didactice, în formarea unor competențe necesare pentru învățare pe tot parcursul vieții, dar și de integrare într-o societate digitalizată.

Programul este adresat cadrelor didactice și manageriale, autorilor suportului de curs, evaluatorilor, altor persoane interesate. De menționat, că beneficiarul principal al acestui document este cadrul didactic/managerial (având un statut specific în acest sens).

Designul programului/module/unități de conținut

Modul I. Chromebook și Domenul Google Workspace for Education
Modul II. Chromebook la baza organizării comunicării eficiente și sigure a instituției instituției
Modul III. Organizarea spațiului educational a instituției cu Chromebook. Soluții educaționale
Modul IV. Administrarea instrumentelor digitale pentru Chromebook-urile din instituție

Finalitățile programului (competențe profesionale dezvoltate)

Competențe la nivel de cunoaștere și înțelegere

 • Utilizarea funcționalităților de bază a Chromebook-ului în activități de instruire și comunicare în instituție
 • Evidențierea și digitalizarea activităților pentru buna organizare a spațiului de lucru a unei instituții de învățământ

Competențe la nivel de aplicare

 • Utilizarea funcționalităților avansate a aplicațiilor din Google Workspace for Education în activități didactice
 • Utilizarea aplicațiilor digitale pe Chromebook pentru organizarea procesului de studii
 • Configurarea Chromebookurilor pentru comunicarea și colaborare sigură
 • Configurarea setărilor browserului
 • Organizarea spațiului educațional cu Chromebook

Competențe la nivel de integrare

 • Setarea domeniului Google Workspace for Education pentru managementul grupelor de utilizatori
 • Asigurarea mentenanței tehnicii de calcul cu Sistemul de operare Chrome
 • Promovarea digitalizării comunicării în cadrul instituției de învățământ
 • Administrarea domenul Google Workspace for Education

Numărul total de ore/credite

150 ore (40 ore contact direct și 110 ore activități practice și individuale) – 5 credite profesionale

 

Formular de înregistrare

 

Imprimare