Împărtășirea experienței din cadrul proiectului ,,Clasa Viitorului” la Workshop-ul ,,Tehnologii performante în educație” ediția a II-a.

613

În perioada 20-21 iunie 2019 s-a desfășurat cea de-a II-a ediție a Workshop-ului „Tehnologii performante în educație”, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol. La eveniment au participat peste 600 de profesori din instituțiile preuniversitare din Republica Moldova. Printre aceștia, doamna Irina Iftodi, profesoară de fizică și matematică la Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” din Leova.

În calitate de formator, în cadrul atelierelor Irina Iftodi a împărtășit experiența sa de predare a orelor de fizică cu ajutorul echipamentelor digitale din Clasa Viitorului: Electronic Snap Circuits, Makey Makey. Temele activităților fiind:

  1. Utilizarea echipamentelor digitale interactive ,, ELECTRONIC SNAP CIRCUITS” la lecția de fizică;
  2. Utilizarea mediului virtual interactiv ,,MAKEY MAKEY” la lecția de fizică.

Workshop-ul a inclus activități la 8 ateliere de lucru:

  1. Demonstrarea materialelor video în calitate de suport didactic (elaborate în cadrul laboratorului LERED);
  2. Utilizarea senzorilor în demonstrarea experimentelor în procesul educațional;
  3. Demonstrarea roboților în acțiune;
  4. Prezentarea lecțiilor la tabla interactivă Smart Notebook;
  5. Tehnici interactive de predare-învățare-evaluare;
  6. Educația de calitate prin asigurarea interdisciplinarității;
  7. Tehnici de dezvoltare a creativității practice;
  8. Metode de evaluare digitală off-line.
Imprimare