Implementarea tehnologiilor informaționale în educație – obiectivul principal al Memorandumului de Înțelegere dintre MECC și Partenerii de dezvoltare

22

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Guvernul Suediei și Marii Britanii (UK aid), Fundația Orange Moldova, Fundația Liechtenstein Development Service,  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău au semnat Memorandumul de Înțelegere privind implementarea eficientă a tehnologiilor informaționale în sistemul educațional din Republica Moldova.

Documentul are drept scop crearea condițiilor și premiselor pentru implementarea inovațiilor digitale în educație pentru garantarea educației de calitate pentru toți, stipulată drept Prioritatea nr. 4 a Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030. Implementarea prezentului  Memorandum va extinde Programul național „Clasa Viitorului”, care fiind inițiat în 2017, a fost pilotat cu succes în 11 licee din țară.

Ministrul, Liliana Nicolaescu-Onofrei a apreciat implicarea și suportul partenerilor externi care vin să susțină eforturile Guvernului Republicii Moldova de aplicare a practicilor inovative și a tehnologiilor informaționale în educație, în contextul în care succesul elevilor depinde inclusiv de capacitatea de adaptare la schimbări şi învățare continuă, iar sistemul educațional trebuie să ofere mediul adecvat pentru dezvoltarea acestor competențe. „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării își propune schimbarea accentelor în educație prin transformarea sistemului de învățământ în unul accesibil, interactiv și prietenos elevilor, utilizând tehnologiile informației și comunicațiilor, prin adoptarea și implementarea acțiunilor de transformare în  educație în baza celor mai bune practici internaționale, precum și asigurarea infrastructurii necesare pentru integrarea eficientă a TIC în Educație”, a subliniat oficialul.

Prin semnarea acestui Memorandum, Părțile își propun consolidarea eforturilor și realizarea acțiunilor destinate să favorizeze implementarea inovațiilor digitale în educație și modernizarea practicilor pedagogice. Prin urmare, se preconizează atingerea următoarelor rezultate: promovarea inovațiilor digitale în sistemul educațional prin documentele de politici ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și alte acte normative relevante; formarea echipei de formatori naționali ai Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” cu expertiză în utilizarea metodelor active, inovatoare și ale tehnologiilor digitale în procesul de instruire; dezvoltarea unor oferte de instruiri de formare continuă destinate cadrelor didactice privind implementarea metodelor de învățare activă și utilizarea eficientă a TIC în procesul de studii; testarea și validarea utilității pentru procesul educațional a conceptelor și tehnologiilor din „Clasa Viitorului” în cel puțin 31 instituții de învățământ general; extinderea programului de Robotică educațională, care stă la baza proiectului „Clasa Viitorului”, prin lărgirea rețelei de instituții în care se implementează programul și prin promovarea continuă a modelului de învățare prin competiție.

Prezentul Memorandum intră în vigoare la data semnării de către Părți şi va fi valabil până în 31.12.2022.

Mai multe detalii aici.

Imprimare