1954

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului „Clasa Viitorului”, ediția a III-a, 2020-2021, organizat cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova și susținut de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Clasa Viitorului este un proiect de educaţie digitală, implementat în instituţiile educaţionale din Moldova, care aduce un nou concept în pedagogie, oferind un spațiu de învățare deschis și motivațional, cu abordări interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale, ce favorizează procesul de învățare centrat pe elev.

Proiectul își propune să dezvolte abilitățile digitale și competențele necesare secolului 21, precum și să sporească interesul elevilor pentru cariere din domeniile științei, tehnologiei și ingineriei prin promovarea metodelor de instruire creative, colaborative, auto motivante și antreprenoriale, bazate pe proiecte, care integrează cunoștințe și abilități din domeniul STEAM: științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică.

În cadrul celei de-a III-a ediții a proiectului ”Clasa Viitorului” vor fi selectate, în bază de concurs, 11 instituții educaționale din ţară, cu excepţia celor din oraşul Chişinău, care vor beneficia de:

 • echipament digital performant
 • mobilier modern și elemente de decor specifice proiectului
 • servicii gratuite şi consultanţă de design
 • cursuri acreditate gratuite de formare profesională continuă

Condiţii de eligibilitate

Sunt eligibile să aplice la concurs instituţiile de învăţământ general din toată ţara, cu excepţia celor din oraşul Chişinău, care:

 1. Deţin ciclu complet de învățământ general (primar, gimnazial și liceal)
 2. Au cel puţin 350 de elevi
 3. Dispun de un spațiu dedicat pentru Clasa Viitorului, cu o suprafață de minim 50 m.p.
 4. Sunt dispuşi să renoveze spaţiul identificat din resursele financiare proprii, în perioada decembrie 2020 – aprilie 2021, conform Ghidului de amenajare a Clasei Viitorului
 5. Nu au beneficiat de susţinere în ediţiile precedente ale proiectului

Data limită de prezentare a dosarelor este 13 noiembrie 2020, până la ora 24:00.

Pentru a aplica în concurs, participanții vor întreprinde următorii paşi:

 1. Studierea detaliată a Regulamentului și a Ghidului de amenajare Clasa Viitorului
 2. Completarea Formularului de aplicare
 3. Depunerea dosarului

Formularul de aplicare și regulamentul programului pot fi descărcate de pe https://www.clasaviitorului.md/categorie/resurse/

Toate întrebările legate de concurs pot fi adresate Dnei Olga Rusu, coordonatoare de proiect, la orusu@eac.md sau la telefon 068220076.

Despre proiect

În Moldova, “Clasa Viitorului” a demarat în 2017 cu o ediţie pilot, inspirat de proiectul Future Classroom Lab al European Schoolnet. Astăzi Clasa Viitorului cuprinde 31 de licee din întreaga ţară şi un Centru Național de Inovații Digitale în Educație. În fiecare instituţie, au fost amenajate spații de învățare, cu echipamente digitale moderne şi mobilă flexibilă, iar cadrele didactice beneficiază de o serie de instruiri în utilizarea eficientă a TIC, pentru implementarea în procesul educațional. Paralel, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, format în cadrul UPS “Ion Creangă”, asigură formarea inițială și continuă a profesorilor din Moldova în aplicarea metodelor pedagogice moderne și utilizarea tehnologiilor digitale pentru eficientizarea procesului didactic.

Imprimare