Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare

164

Scopul programului

Scopul programului este dezvoltarea competențelor profesionale, competenței de comunicare, și competenței digitale ale cadrelor didactice prin valorificarea și implementarea tehnologiilor și resurselor educaționale online ce pot fi aplicate pentru realizarea instruirii în cadrul unei activităţi didactice.

Designul programului/module/unități de conținut

1. Perspective moderne în abordarea strategiilor de învățare activă prin intermediul tehnologiilor digitale.
1.1. Instruire bazată pe conținuturi. Rolul tehnologiei în dezvoltarea conținutului lingvistic.
2. Instrumente educaționale digitale pentru învățare interactivă.
2.1.Instrumente digitale pentru valorificarea competențelor de citire și scriere, competențelor de ascultare, pronunțare și vorbire.

Numărul total de ore/credite

90 ore, 3 credite

Preț

de la 350 MDL până la 500 MDL, în funcție de numărul persoanelor înscrisese în grup

Formularul de înregistrare

Imprimare