Interdisciplinaritatea şi dialogul multicultural a fost genericul conferinței științifice internaționale

52

La 26 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a deschis lucrările Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Catedra Limbă și Comunicare în parteneriat cu Facultatea Transfrontalieră de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Participanții la conferință, cadre didactice universitare și școlare din Republica Moldova, România, Ucraina, doctoranzi, masteranzi și-au prezentat rezultatele cercetărilor științifice în cele 9 ateliere de lucru, realizând un dialog academic eficient, abordându-se deopotrivă subiecte legate de interdisciplinaritate și multilingvism, curriculum școlar, probleme actuale ale didacticii.

Pe lângă faptul că această conferință internațională marchează împlinirea a 20 de ani de învățământ transfrontalier, este și rezultatul unui parteneriat trainic între Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Astfel, credem că am reușit să facilităm schimbul de idei în domeniul interdisciplinarității și dialogului multicultural în așa fel încât să se poată deschide noi direcții în cercetarea științifică.

Imprimare