1013

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” anunță extinderea rețelei de cluburi de robotică, prin prisma Programului Național de studiere a Roboticii Educaționale.

În cadrul acestei extinderi  instituțiile educaționale selectate vor fi dotate cu seturi de Robotică LEGO® SPIKE și anume:

 • 50 de școli vor deveni membri noi ai rețelei și vor fi dotate cu seturi de robotică LEGO® SPIKE Prime, destinate elevilor claselor de gimnaziu și liceu.

 • 10 instituții de învățământ  deja incluse în Programul Național de studiere a roboticii educaționale, vor fi selectate pentru dotări suplimentare cu tehnologia LEGO® SPIKE Essential (destinate claselor primare), în baza participării și rezultatelor obținute în cadrul Programului, cât și a competițiilor naționale de robotică

 • 30 de instituții, deja incluse în Programul Național de studiere a roboticii educaționale, vor fi selectate pentru dotări suplimentare cu tehnologia LEGO® SPIKE Prime, în baza participării și rezultatelor obținute în cadrul Programului, cât și a competițiilor naționale de robotică.


Instituțiile interesate vor studia REGULAMENTUL și vor completa Formularul de înregistrare.

Toate cererile vor fi acceptate până pe data de 8 octombrie  2023, ora 18:00. Rezultatele  vor fi anunțate pe parcursul lunii octombrie  2023.

Criteriile de selecție pentru instituțiile candidate sunt următoarele:

 1. Numărul de elevi: Se va lua în considerare numărul de elevi înmatriculați în instituție.
 2. Participarea la instruiri și școli de vară: Se va evalua implicarea instituției în instruiri pentru antrenori de robotică și participarea la școli de vară în domeniul roboticii.
 3. Angajamentul instituției: Se va verifica angajamentul instituției educaționale de a aloca resurse pentru organizarea orelor de robotică, inclusiv ore opționale și/sau extra curriculare, cu scopul de a implica cel puțin 6% din numărul total de elevi în activități de instruire în domeniul roboticii, pe parcursul unui an școlar.
 4. Co-finanțarea dotării: Se va lua în considerare disponibilitatea instituției de a contribui financiar la dotarea cu seturi de robotică.
 5. Experiența cu tehnologiile: Se va evalua experiența instituției în utilizarea tehnologiilor în procesul educațional.
 6. Infrastructura tehnică: Se va verifica existența infrastructurii tehnice a instituției, cu o preferință pentru laptop-uri și tablete produse după anul 2019 și acces la internet prin WiFi.
 7. Experiența în proiecte similare: Se va ține cont de experiența instituției în participarea la alte proiecte de dotare tehnică sau proiecte care implică utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC).
 8. Ponderea elevilor implicați în cluburi de robotică: Se va evalua cât de mulți elevi au fost instruiți în cadrul Programului Național de Robotică Educațională în raport cu numărul total de elevi înmatriculați.
 9. Participarea la competiții: Se va lua în considerare participarea anterioară a instituției la competițiile FIRST® LEGO® League Challenge, FIRST® LEGO® League Explore și SumoBot în domeniul robotică.
 10. Creșterea potențială: Se va analiza potențiala creștere a numărului de elevi implicați în activități de robotică în cazul în care instituția va primi seturi suplimentare.
 11. Suport pentru școlile nou-înscrise: Se va verifica disponibilitatea instituției de a oferi suport și mentorat pentru cel puțin două școli nou-înscrise în program, în primul an de implementare a acestuia.


În cadrul Programului Național de studiere a Roboticii Educaționale, elevii descoperă arta construirii și programării roboților pentru a rezolva provocări complexe în diferite medii. Acest domeniu fascinant îi inspiră să-și urmeze pasiunea pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică.

Învățarea roboticii dezvoltă gândirea critică, stârnește creativitatea, stimulează inovația și contribuie la acumularea de experiență în multiple domenii. Prin acest program, punem bazele pentru viitorul educației.

Activitatea este desfășurată de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, cu suportul financiar al USAID, Suediei și Marii Britanii, prin Proiectul Tehnologiile Viitorului, și al Western NIS Enterprise Fund.

Imprimare