Pedagogie în învățământul primar (Realizarea învățării integrate cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale)

946

Scopul programului

Scopul programului este de a-i familiariza pe formabili cu specificul învățării integrate, strategiile interactive prin care se realizează, cât și instrumentele digitale care favorizează procesul de învățare.

Cadrele didactice vor descoperi în mod practic modalități de realizare a proiectului tematic, care presupune contexte de învățare semnificativă, activități care încurajează experimentarea, cercetarea independentă și creativitatea, transformând învățarea într-un proces centrat pe necesitățile elevului. În cadrul programului se vor valorifica strategiile de evaluare interactivă ce pot fi realizate cu instrumentele digitale.

Concepția formării și destinația programului

Programul este destinat tuturor cadrelor didactice care predau în clasele primare. Va fi realizat prin intermediul metodelor interactive, cu sprijinul resurselor digitale, axate pe necesitățile celor care învață. Pe parcursul desfășurării programului, formabilii vor fi antrenați în activități care stimulează gândirea reflexivă; vor practica diverse modalități de evaluare pentru a-și dezvolta deprinderi de realizare a învățării integrate în activitatea cu elevii.

Designul programului/module/unități de conținut

  1. Utilizarea resurselor digitale pentru eficientizarea învățării integrate în clasele primare.
  2. Integrarea disciplinelor școlare prin realizarea proiectelor tematice.
  3. Aplicarea resurselor digitale în procesul de evaluare a învățării integrate.

Finalitățile programului (competențe profesionale dezvoltate)

La aplicarea programului, participanții:

  • Vor conștientiza importanța utilizării resurselor digitale ca suport în motivarea elevilor și asigurarea calității în procesul de învățare.
  • Își vor forma abilități de practicare a proiectelor tematice în clasele primare.
  • Își vor dezvolta deprinderi de utilizare a tehnologiilor digitale pentru a promova învățarea integrată în activitatea practică.
  • Vor identifica strategii didactice și resurse digitale necesare pentru asigurarea evaluării de calitate în clasele primare.
  • Vor valorifica situațiile-problemă abordate în timpul formării pentru a-și dezvolta competențele reflexive.

Numărul total de ore/credite

150 ore (40 ore contact direct și 110 ore activități practice și individuale) – 5 credite profesionale

Formular de înregistrare

Imprimare