Ştiinţe ale educaţiei (Tehnologii inovative în formarea-dezvoltarea personală)

756

Scopul programului

Cursul explorează probleme metodologice și tehnice cu care profesorii se confrunta în predare. Cursanții participă activ la activitățile de clasă și contribuie la autodezvoltare personală și profesională pentru a face față provocărilor secolului XXI, precum activități ce implică utilizarea instrumentelor și resurselor digitale. Ei vor explora evoluțiile actuale și inovația în educație creând conținuturi noi, utilizând tehnologii digitale, discutând cu experți educaționali și explorând materiale educaționale.

Concepția formării și destinația programului

Cursul, dedicat cadrelor didactice în formare continuă, este constituit din 3 module, focusate pe tehnologii inovative de predare-învățare, ce se vor desfășura pe blocuri de conținut și activități de dezvoltare personală, sub formă de training interactiv.

În intervalul de timp dintre module cursanții vor aplica cunoștințele și practicile asimilate și vor realiza sarcinile pentru evaluare. Cursanții vor putea opta pentru unul, două sau toate trei module, la alegere.

Designul programului/module/unități de conținut

Modul I. Tendințele în educație și metode de învățare și predare în secolul XXI (8 ore)
• Tendințele și evoluțiile internaționale privind dezvoltarea personală: Cum răspund școlile și profesorii la acestea la nivel local?
• Dezvoltare personală prin informații, tehnologie, diversitate etnică și culturală;
• Tipuri diferite de medii de învățare, individualizare și participare în comunitate ca noi provocări sociale pentru dezvoltarea personală.
• Instrumente și activități de dezvoltare personală pentru a face față provocărilor de astăzi.

Modul II. Tehnologii inovative în dezvoltarea personală pe vârste (Dezbaterea și antrenarea conținuturilor curriculare. Implementarea tehnologiilor moderne în predarea cursului).
• Tehnologii de dezvoltarea personală la vârsta timpurie și în școala primară (8 ore)/
• Tehnologii de dezvoltare personală în gimnaziu (8 ore)/
• Tehnologii de dezvoltare personală în liceu (8 ore)

Modulul III. Dezvoltarea personală a cadrului didactic. (8 ore)
• Dezvoltarea personală ca modalitate de prevenire a arderii emoționale și profesionale a cadrului didactic
• Motivarea şi auto-motivarea în profesia didactică
• Metode și tehnici de autoreglarea emoțională și comportamentală
• Dezvoltarea autoeficacităţii cadrului didactic prin asimilarea tehnologiilor didactice inovative și dezvoltarea competențelor digitale.

Numărul total de ore/credite

150 ore (40 ore contact direct și 110 ore activități practice și individuale) – 5 credite profesionale

Formularul de înregistrare

 

Imprimare