150

Scopul programului „constă în dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, din învățământul liceal pentru a realiza un demers didactic bazat pe investigaţie metodico-ştiinţifică şi abordare integrată a curriculumului. Este un program adaptat la necesitățile actuale ale sistemului educațional al Republicii Moldova.

Concepția formării și destinația programului

Cursul este dedicat cadrelor didactice din învățământul general ciclul liceal.  Cursul este împărțit în 10  teme destinate proiectării moderne a demersului didactic și studierii diverselor grupe de aplicații și  activitate de împărtășire a experienței și schimbului de bune practici. Aplicațiile digitale studiate și produsele elaborate sunt specifice vârstei elevilor din dreapta liceu.

Cursul este axat pe dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice conform rigorilor specificate în Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general.

Designul programului/module/unități de conținut

 1. Clasificarea instrumentelor digitale
 2. Aplicații pentru elaborarea proiectelor de activitate
 3. Prezentarea grafică a conținutului
 4. Prezentări interactive
 5. Organizarea conținutului digital
 6. Instrumente de evaluare
 7. Ședințe de succes online
 8. Instrumente pentru feedback constructiv
 9. Organizarea lucrului în grup
 10. Instrumente pentru crearea produselor interactive
 11. Evaluarea/Schimb de experiență

Finalitățile programului (competențe profesionale dezvoltate)

Competențe la nivel de cunoaștere și înțelegere

 • Utilizează resurse digitale disponibile existente în procesul didactic;
 • Identifice tehnologii web relevante pentru a le utiliza în disciplina/disciplinele, pe care le predă, ținând cont de specificul de vârstă a elevilor și specificul subiectului.

Competențe la nivel de aplicare

 • Utilizează instrumentele digitale pentru realizarea diferitor activităţi de învăţare;
 • Creează și partajează resurse digitale proprii;
 • Elaborează parcursuri individuale de învăţare pentru elevi sau grupuri de elevi prin mixarea resurselor integrate și utilizarea resurselor proprii.

Competențe la nivel de integrare

 • Respectă regulile de utilizare a resurselor digitale în distribuţie liberă și a celor proprietare;
 • Realizează sesiuni de instruire pentru colegi și alte grupuri țintă în vederea utilizării tehnologiilor digitale  în procesul didactic.
 • Implică elevii în crearea resurselor digitale.

Numărul total de ore/credite

150 ore (40 ore contact direct și 110 ore activități practice și individuale) – 5 credite profesionale

Formular de înregistrare

 

Imprimare