Utilizarea TIC în educație, Workshop pentru cadrele didactice la Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”

33

În data de 19 noiembrie 2019, la Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” a avut loc un workshop cu tematica ”Utilizarea TIC în Educație”, coordonat de către d-na Zinaida Urîtu, profesoare de informatică la școala generală din Măgdăcești.

În cadrul acestui workshop cadrele didactice de la ciclul formare continuă a UPSC ”Ion Creangă” au experimentat aplicativ următoarele resurse educaționale tehnologice:

  • SunFounder Basic Arduino Sensor Kit, set care contribuie la înțelegerea fenomenelor fizice de rând cu aspecte a cotidianului precum e Smart House.
  • VR Box Headset 3D Glasses, cască care transformă realitatea în dimensiunea ei virtuală, prin simpla conectare a telefonului ne permite vizualizarea fenomenelor intangibile: viața subacvatică, dimensiunile cosmosului, experiența astronauților etc.
  • Lego Education We Do 2.0, cu ajutorul căruia elevii claselor primare învață și descoperă lucruri noi, dezvoltă abilități în domeniile științelor reale, axate pe gândire critică, creativitate și soluționare de probleme.
  • Makey Makey invention kit ce permite profesorilor să explice fenomenele câmpului electromagnetic, utilizând o simplă placă de circuit, clame și un cablu USB conectat la calculator

Centru de Inovații Digitale în Educație aduce mulțumiri formatorului Zinaida Urîtu pentru dedicația și interesul cu care a realizat acest workshop, pentru carisma  didactică și pentru bunăvoința cu care a venit la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă să împărtășească experiența de implementare a resurselor digitale în educație.

Imprimare