659

Scopul programului constă în formarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, nivel bază, pentru elaborarea și gestionarea conținuturilor digitale, prezentărilor electronice, comunicarea în spațiul online, inițierea în serviciile de bază Google pentru educație, în vederea asigurării unui demers didactic de calitate, conform cerințelor documentelor strategice și normative naționale, curricula actuală la disciplină.

Designul programului/module/unități de conținut 

  1. Structura și sistemul de operare al calculatorului
  2. Elaborarea și gestionarea conținuturilor digitale
  3. Internetul și comunicarea în spațiul virtual
  4. Elaborarea și editarea prezentărilor electronice
  5. Servicii de bază Google pentru educație

60 ore (16 ore contact direct, 44 ore lucrul individual) – 2 credite

 

Formular de înregistrare

 

Imprimare