513

Scopul programului este  formarea cadrelor didactice în utilizarea  metodelor active și interactive, utilizarea tehnologiilor inovaționale la clasă, în  școală sau în alte medii de învățare. 

Este un program practic/aplicativ, se adresează cadrelor didactice și manageriale  care urmează să-și dezvolte în continuare abilitățile în domeniul tehnologiei  informației și comunicațiilor (TIC). 

Pe parcursul programului sunt introduse și aplicate o gamă largă de tehnologii  din suita Google/ G Suite pentru Educație disponibile gratuit.  

Scopul principal al programului este dezvoltarea competențelor digitale strict  necesare unui cadru didactic pentru a realiza activitățile profesionale:

 • acces la cele mai bune resurse și conținuturi educaționale; 
 • interacțiune cu elevii și comunicare cu colegii, părinții și în cadrul  rețelelor profesionale; 
 • efectuarea managementului activităților didactice prin instrumente  digitale.

 Designul programului/module/unități de conținut 

 1. Setarea Chrome ca browser principal pentru suita de aplicații Google / G  Suite: configurare, gestionare, personalizare 
 2. Gestionarea informațiilor, confidențialitatea și securitatea contului Google
 3. Crearea și gestionarea contului de poștă prin intermediul aplicației Gmail  pentru un management educațional mai eficient: setări generale, etichete,  mesaje primite, conturi și importare, filtre și adrese blocate, redirecționare și  POP/IMAP 
 4. Utilizarea aplicației Persoane de contact pentru o comunicare mai eficientă online: creare intrare de contact, grupuri de adrese, importare , exportare și  imprimare date de contact 
 5. Evidența tuturor evenimentelor cu Google Calendar: programarea  evenimentelor, crearea mementourilor, distribuirea și vizualizarea  calendarelor, personalizare calendar, accesarea notițelor și sarcinilor Google  Keep  
 6. Utilizarea Grup Google pentru discuții despre un subiect sau comunicarea cu  echipa, organizația sau clasa dvs. ori cu alt grup 
 7. Comunicare și predare sincronă/asincronă la distanță: folosirea și gestionarea  aplicațiilor Hangout și Meet 
 8. Gestionarea documentelor pe Cloud folosind Google Drive: crearea și  stocarea fișierelor, editarea și partajarea lor, mape personale, mape comune  (partajate între mai mulți colaboratori) 
 9. Crearea, formatarea documentelor și lucrul în echipă cu alte persoane  utilizând Google Docs 
 10. Evaluarea online cu Google Forms: creare test, formular, partajare și  colaborare, analiza rezultatelor, cronometrare  
 11. Crearea conținutului digital cu Google Slides: creare, partajare, transformare  video, adăugare sunet și animații, prezentări interactive, teste, etc. 
 12. Planificarea și organizarea conținutului prin foi de calcul online cu Google  Sheets 
 13. Crearea conținutului digital cu Google Sites: creare, structurare, adăugare  conținut, partajare, colaborare și exemple de utilizare în procesul educațional
 14. Colaborare în timp real cu Jamboard, o tablă digitală. 
 15. Predarea lecțiilor, facilitarea comunicării și colaborării cu elevii atât în  timpul orelor cât și în afara acestora cu Google Classroom 
 16. Utilizarea consolei de administrare Google: gestionarea serviciile Google  pentru organizația dvs., adăugarea de utilizatori noi 
 17. Instalarea și gestionarea extensiilor Chrome pentru utilizarea mai eficientă a  aplicațiilor din suita Google/G Suite. 

60 ore (16 ore contact direct, 44 ore lucrul individual) – 2 credite

 

Formular de înregistrare

 

Imprimare