260

Loredana Guzun este profesor de fizică, informatică și geografie în cadrul Gimnaziului Codreanca, comuna Codreanca, raionul Strășeni. O profesoară care a trecut prin multe schimbări și realizări, pentru a avansa în profesie. Loredana Guzun deține titlul de „Profesor – Ambasador Digital”, obținut la concursul cu același nume desfășurat de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”.

„Titlul de Ambasador digital național pune în valoare și scoate la lumină profesorii competenți, muncitori, perseverenți, deschiși spre inovare și dornici de cucerirea noilor orizonturi. Rolul de ambasador digital reprezintă o performanță pe tărâmul profesional și este o onoare pentru mine să port acest titlu mândru, căci îmi certifică încrederea în sine și îmi confirmă că ceea ce fac este bine”, susține profesoara.

Aceasta a înregistrat interviuri despre evenimente istorice, a participat la diverse concursuri de fotografie, la proiecte despre ecologie și a lucrat și la catedră.
Implicarea o caracterizează pe Loredana Guzun, aceasta având experiență de participare în diverse proiecte locale, naționale, dar și internaționale. De asemenea, a făcut munca la catedră și a fondat un club de inginerie. Profesoara nu doar că este o promotoare a digitalizării, ci și a patrimoniului natural a satului Codreanca.„Utilizarea noilor tehnologii digitale îmi permite să explorez ceea ce poate fi descris mai greu, este calea directă pentru a face școala mai atractivă pentru elevi, mai adaptată nevoilor și stilului lor de viață.”, spune Loredana Guzun


Colegilor săi recomandă utilizarea următoarelor aplicații și platforme:
1. phet.colorado.edu
2. vascak.cz
3.
earth.google.com
4. mozaweb.com
5.
scratch.mit.edu
6. learningapps.org
7.
tinkercad.com
8.
wordwall.net
9.
quizizz.com
10.
classroom.google.com

„Tehnologiile informaționale, facilitează abordarea creativă a demersului didactic, îmi oferă oportunități de lărgire a orizontului cunoașterii simplu și eficient. Elevii adoră o astfel de abordare pentru că TIC-ul face parte din viața lor”.

Aceste instrumente, îi permite Loredanei Guzun să personalizeze, diferențieze și diversifice procesul de predare-învățare-evaluare, ca să fie un proces accesibil și favorabil incluziunii. 
Faptele demonstrează profesionalismul, competențele și valorile unei persoane. Profesoara a organizat activități extracurriculare și excursii cu elevii săi, ceea ce i-a cizelat măiestria didactică.

„Scopul general, pe care îl atest în diverse surse este ca prin mijlocul instituției de învățământ să formez elevilor o personalitate prudentă și capabilă să gestioneze eficient cu resursele TIC în contextul unei dezvoltări durabile. Dezvolt competențele elevilor ca aceștia să fie capabili să rezolve probleme profesionale şi sociale, să aplice cunoștințele dobândite, să organizeze activități utile sieși şi societății și să manifeste spirit de cooperare”, menționează profesoara.

Loredana Guzun este o persoană activă, de aceea e mereu în căutare de noi oportunități, consultând materiale de specialitate, participând la instruiri și cursuri de formare și ascultând podcasturi pe diferite site-uri web.

Imprimare