Formarea profesorilor (Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare)

806

Scopul programului

Scopul programului este dezvoltarea competențelor profesionale, competenței de comunicare, și competenței digitale ale cadrelor didactice prin valorificarea și implementarea tehnologiilor și resurselor educaționale online ce pot fi aplicate pentru realizarea instruirii în cadrul unei activităţi didactice.

Concepția formării și destinația programului

Acest program este conceput pentru a familiariza cadrele didactice cu tehnicile şi metodele moderne de formare a competențelor lingvistice cu ajutorul resurselor educaționale online și integrarea resurselor digitale în procesul didactic.

Designul programului/module/unități de conținut

1. Perspective moderne în abordarea strategiilor de învățare activă prin intermediul tehnologiilor digitale.
1.1. Instruire bazată pe conținuturi. Rolul tehnologiei în dezvoltarea conținutului lingvistic.
2. Instrumente educaționale digitale pentru învățare interactivă.
2.1.Instrumente digitale pentru valorificarea competențelor de citire și scriere, competențelor de ascultare, pronunțare și vorbire.

Finalitățile programului (competențe profesionale dezvoltate)

  • Conştientizarea modului în care tehnologia informației afectează învățarea și predarea limbilor astăzi;
  • Familiarizarea cu tehnicile şi metodele active de predare a
    limbilor prin TIC;
  • Dezvoltarea competenţelor de înţelegere interpretativă şi aplicativă a resurselor educaționale online ce ar permite profesorilor de a discuta idei, elemente sau definiţii;
  • Integrarea TIC în activitățile de interacţiune în grup pentru a asigura o predare/învăţare eficientă a limbilor;
  • Utilizarea adecvată a unor tehnologii de comunicare digitală în predarea/ învățarea/evaluarea limbilor.

Numărul total de ore/credite

150 ore (40 ore contact direct și 110 ore activități practice și individuale) – 5 credite profesionale

Formularul de înregistrare

Imprimare