Formarea profesorilor (Abordarea integrată a conținuturilor de învățare pe modelul STE(A)M)

2399

Scopul programului

Acest program abordează integrarea disciplinelor STE(A)M prin învățarea bazată pe cercetare, învățarea bazată pe problemă și învățarea bazată pe proiecte. Programul STE(A)M se bazează pe integrarea științei, tehnologiei, ingineriei, artei și matematicii într-o abordare interdisciplinară a unor aplicații din lumea reală. Toate aceste discipline se bazează foarte mult una pe cealaltă și sunt integrate în diverse domenii profesioniste și academice.

Concepția formării și destinația programului

Programul este axat pe abordarea integrată a disciplinelor STE(A)M în formarea și dezvoltarea de competențe a celui ce învață prin intermediul activităților didactice cu un pronunțat caracter aplicativ. Educația STE(A)M se referă la o anumită modalitate de proiectare și realizare a instruirii. Totodată, evaluarea se realizează prin aplicarea unor instrumente care să ofere un feed-back sistematic asupra punctelor tari și al celor slabe în dezvoltarea competențelor elevilor prin învățarea integrată STE(A)M.

Designul programului/module/unități de conținut

Modulul I. Abordarea integrată a conținuturilor de învățare. Utilizarea practicilor pedagogice activ-participative în proiectarea și predarea activităților STE(A)M
Modulul II. Lecții/proiecte STE(A)M: proiectarea instrucțională, componenta formală de laborator, componenta proiectului.
Modulul III. Evaluarea competențelor formate în cadrul proiectelor STE(A)M

Finalitățile programului (competențe profesionale dezvoltate)

  • Înțelegerea educației STEM prin identificarea legăturilor interdisciplinare ale conținuturilor de învățare conform finalităților asumate la nivel de curriculumului școlar;
  • Identificarea principiilor și criteriilor specifice ce definesc metodologia STEM.
  • Abordarea integrată a conținuturilor disciplinare STEM prin proiectarea și elaborarea sarcinilor bazate pe probleme reale și pe implementarea de proiecte, având ca reper învățarea activă și centrarea pe elev.
  • Proiectarea unor activități didactice STE(A)M (proiecte, lecții, secvențe și conținuturi de învățare)
  • Elaborarea unor modele de lecții/proiecte interdisciplinare în educația STEM (lecții, secvențe de învățare).
  • Promovarea unei noi paradigme a predării/învățării/evaluării prin educația STEM, care să faciliteze formărea personalităţii elevului şi să instituie aprecierea bazată pe valori.

Numărul total de ore/credite

150 ore (40 ore contact direct și 110 ore activități practice și individuale) – 5 credite profesionale

 

Formular de înregistrare

Imprimare