Formarea profesorilor (Utilizarea echipamentelor digitale în activitatea de cercetare)

1527

Scopul programului

Promovarea inovațiilor digitale prin utilizarea echipamentelor digitale în activitatea investigațională la științe.

Concepția formării și destinația programului

Acest program este destinat pentru implementarea echipamentului digital modern în demersul investigațional la studiul științelor naturii. Formabilii vor face cunoștință cu moduri de utilizare a echipamentului în diverse activități investigaționale
(experimente frontale, lucrări de laborator, lucrări practice, proiecte (inclusiv proiecte STEM) etc).

După implementarea echipamentelor digitale în procesul de învățământ la disciplina predată, formabilii vor elabora un proiect de activitate investigațională pe care-l vor prezenta colegilor săi în partea a doua a programului, pentru a obține feed-back-ul constructiv. Cele mai reușite proiecte vor fi recomandate pentru promovare.

Designul programului/module/unități de conținut

I. Echipamente digitale moderne utilizate în procesul de învățământ.
II. Utilizarea echipamentelor digitale într-un demers investigațional

Finalitățile programului (competențe profesionale dezvoltate)

  • Utilizarea echipamentului digital (Arduino Sensor Kit, Pocket Lab Voyager, Ozobot) pentru colectarea, prelucrarea si analiza informațiilor.
  • Proiectarea și realizarea demersului experimental (proiecte, lucrări de laborator frontale/lucrări practice) cu utilizarea instrumentelor digitale.

Numărul total de ore/credite

150 ore (40 ore contact direct și 110 ore activități practice și individuale) – 5 credite profesionale

Formularul de înregistrare

Imprimare