„Clasa Viitorului” – soluţie inovativă pentru modernizarea sistemului educațional preuniversitar

173

Soluții pentru modernizarea sistemului educațional

Modernizarea sistemul educațional este extrem de importantă pentru creșterea unei societăți sănătoase din punct de vedere intelectual, care va contribui la dezvoltarea ulterioară a economiei din țara noastră. Pentru a atinge un nivel optim în faza de modernizare este necesară proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale, care va pune accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi va implica diverse metode organizatorice, procedurale şi materiale.

O posibilitate de modernizare ne oferă proiectul „Clasa viitorului” – un proiect pilot ce este implementat în mai multe instituţii din Republica Moldova. Acesta prevede o nouă abordare a procesului educaţional, cea de tip STEAM, un concept care promovează metode de instruire creative, multidisciplinare şi valorifică la maxim tehnologiile informaționale. Ele sunt bazate pe proiecte care integrează cunoştinţele şi abilităţile din diferite domenii precum ştiinţe, tehnologie, inginerie, arte şi matematică. Proiectul răspunde la multe întrebări cu care se confruntă profesorii, elevii şi şcolile în contextul apariției permanente a noilor tehnologii. Acesta vine să acopere necesitatea de a forma competențe necesare cerinţelor curente ale elevilor şi de a asigura dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice.

Clasa viitorului și-a deschis ușile pentru 31 instituții din Moldova, una dintre care este și Liceul Teoretic ”Ion Creangă”, Chișinău și a transformat procesul de predare-învățare în unul interactiv și captivant atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Fiecare instituţie participantă în cadrul proiectului și-a creat propriiul parcurs în realizarea activităților. Acestea au fost corelate cu echipamente TIC moderne precum seturi de robotică, laboratoare ştiinţifice portabile, senzori pentru experimente, seturi pentru crearea circuitelor microelectronice, imprimante şi scanere 3D, microcomputere, ochelari VR etc.

TIC în clasa viitorului oferă elevilor din instituția noastră acces la informații și la datele cercetărilor din diferite domenii, precum și un mecanizm de comunicare, de socializare și de înregistrare a rezultatelor educaționale. Insturirea în această clasă este una personalizată și necesită nu numai o tranziție de la școala veche tradițională (conținut,orar, strategii, metodologie), dar și orientarea spre utilizarea avansată a TIC. Folosirea acestora pentru personalizarea curriculumului a devenit o premiză majoră. Elevii cu performanțe academice mai slabe dintr-o grupă tipică urmează același program educațional, fiecare în ritmul său, ceea ce facilitează însușirea materialului. Totodată însă permite elevilor talentați cu un grad avansat de cercetare să se dezvolte continuu.

Implementarea noilor tehnologii informaționale în educația interdisciplinară

Iată câteva secvențe interdisciplinare care utilizează tehnologiile informaționale, componenete esențiale ale ”Clasei Viitorului.

PocketLab. PocketLab este un laborator științific care se potrivește în palma mâinii tale. PocketLab se conectează cu un singur buton la un smartphone, tabletă, Chromebook sau computer și transmite instantaneu datele pe care le putem vedea și înregistra. PocketLab măsoară mișcarea, accelerația, viteza unghiulară, câmpul magnetic, presiunea, altitudinea și temperatura. Utilizând aplicația PocketLab, se poate de analizat cu ușurință datele, de creat  grafice și de integrat datele cu alte aplicații software. PocketLab are aceleași caracteristici ca și echipamentul de laborator care costă mii de dolari, dar este ieftin și intuitiv de folosit. Echipamentul dat ușor se poate utiliza în cadrul disciplinelor Fizica, Geografia, Științe.

Makey Makey. Makey Makey este perfect pentru elevii din diverse trepte de studii. Elevii pot inventa proiecte care combină materialele tactile ale clasei cu proiectele de codificare pe care le creează pe calculator pentru a le aduce creațiile la viață. Cu Makey Makey, elevii pot face materiale conductive ca dispozitive de intrare pentru un computer. Deoarece este preprogramat, elevii care nu au experiență de a programa o pot folosi și pot învăța să experimenteze cu el în timp ce încep să învețe a codifica.Totodată permite elevilor să-și dezvolte abilități de inginerie și să rezolve provocările de design din lumea reală, oferind posibilități care stimulează curiozitatea și creativitatea. Elevii au posibilitatea de a explora modul de a învăța circuitele și conductivitatea folosind Makey Makey și abilitățile noastre de proiectare a propriilor invenții. 

Ozobotul. Ozobot este un robot miniatural programabil pentru jocuri și învățare care merge pe linii pictate. Acesta este un mini bot echipat cu fotosenzori care îi permit să urmeze liniile desenate, să memoreze și să execute diverși algoritmi și acțiuni. El este întotdeauna diferit, deoarece acțiunile sale depind de cine le controlează.

Robotul Ozobot este o mică jucărie care estompează granițele dintre lumea virtuală și lumea reală, de-a lungul modului în care predați programarea copiilor.Ozobot, deși este cel mai mic dintre roboții tuturor copiilor pus pe piață, are un set foarte mare de posibilități. Răspunde la culoare și funcționează cu toate dispozitivele mobile disponibile. Copiii nu pot doar să urmărească un robot care merge pe o anumită traiectorie, ci să vină cu diferite „comenzi de culoare”, să organizeze concursuri de robot, să facă mini-bots să efectueze o varietate de zigzaguri amuzante și inversări.Având în vedere posibilitatățile Ozobotului jocul devine mai devreme sau mai târziu ca scop de învățare și predispune elevii spre însușirea artei programării.  

Sinteze și concluzii

O învăţare eficientă presupune mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor. Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se realizează prin utilizarea unor metode activ – participative care să solicite interesul, creativitatea, imaginaţia, implicarea şi participarea elevului, în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să–i formeze competențe profesionale. Echipamentele ”Clasei viitorului” creează condiții pentru a realiza o învățare eficientă și a cultiva o cultură interdisplinară cu un avansat grad de aplicabilitate.

Imprimare

Actualizat la