Energia minții reprezintă esența vieții

456

O lecție integrată la fizică și informatică cu un subiect unic ”Consolidarea cunoștințelor la modulul ”Mișcarea și Repausul” s-a desfășurat în clasa a VII-a ”A” din Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, mun. Bălți. Moderatoarele orei au reușit iscusit să îmbine fizica cu informatica, utilizând în cadrul lecției, desfășurate în Clasa Viitorului, Set de sensori PocketLab, Ozoboți, LEGO® MINDSTORMS® EV3, Makey Makey și Ochelari VR.

Elevii au fost repartizați în 5 centre de lucru, fiecare având sarcini exacte:

1.Experimentare: să cerceteze experimental mișcarea rectilinie uniformă, utilizând un robot și un PoketLab;

2.Cercetare științifică: să cerceteze experimental mișcarea rectilinie neuniformă, utilizând un ozobot și PoketLab;

3.Creație: să realizeze un poster inteligent cu subiectul Viteza din perspectiva de ansamblu a fizicii și informaticii, utilizând setul Makey Makey;

4.Investigație: să verifice experimental valoarea numărului π(pi) cu ajutorul unui robot;

5.Cercetare virtuală: să vizioneze filmulețele  cu ajutorul ochelarilor virtuali: I.Ce s-ar întâmpla dacă viteza Pământului va crește de două ori? și II.Ce s-ar întâmpla dacă Pământul nu s-ar mai roti?

Pe parcursul lecției elevii au utilizat limbajul stiințific pentru definirea noțiunilor referitoare la mișcarea mecanică, au determinat  experimental valoarea vitezei robotului în diferite situații, au construit graficul dependenței distanței de timp; au aplicat cunoștințele însușite  la rezolvarea diferitor probleme din viața cotidiană.

”Elevii noștri doresc altfel de lecții în schimbul celor tradiționale, vor un proces de studii interactiv și mult mai interesant. Fizica devine mai atractivă și mai ușoară dacă elevii la ore descoperă singuri”, afirmă Inna Beșliu, profesoară de fizică/informatică. ”Utilizarea noilor resurse digitale din Clasa Viitorului le oferă elevilor posibilitatea dezvoltării abilităților practice de rezolvare a provlemelor în situații concrete”, a mai adăugat profesoara.

Aurica Morari cea de a doua moderatoare a lecției, profesoară de fizică/informatică susține că: ”Fizica și informatică sunt două discipline școlare care se pot completa ușor. Telefoanele inteligente se transformă în instrumente de lucru, ajutând elevii la căutarea informațiilor on-line și la interacțiunea cu profesorii”.

Lecția integrată dezvoltă la elevi abilități de lucru în echipă, valorificând la maximum potențialul lor creativ. Echipamentul din Clasa Viitorului permite pregătirea unei noi generații de tineri profesioniști și competitivi pe piața muncii.

Lecția a fost moderată de către dna Beșliu Inna, profesoară de fizică/informatică, grad didactic întâi și Morari Aurica, profesoară de fizică/informatică, grad didactic al doilea.

 

Imprimare