2262

Proiectul ”Clasa Viitorului” se extinde, cu sprijinul financiar al USAID, Guvernului Suediei, UK Aid și Fundației Orange Moldova, sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Astfel, 20 de instituții educaționale selectate prin concurs vor fi incluse în proiectul pilot pe parcursul anului calendaristic 2019.   

Proiectul ”Clasa Viitorului” are drept scop crearea condițiilor favorabile pentru transformarea educației, oferind un spațiu de învățare deschis și inspirațional cu abordări pedagogice interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale, ce favorizează procesul de învățare centrat pe elev. ”Clasa Viitorului” își propune să dezvolte abilitățile digitale și competențele necesare secolului 21, precum și să sporească interesul elevilor pentru cariere din domeniile științei, tehnologiei și ingineriei prin promovarea metodelor de instruire creative, colaborative, automotivante și antreprenoriale, bazate pe proiecte, care integrează cunoștințe și abilități din diferite subiecte, mai ales: științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică (STEAM).

Proiectul “Clasa Viitorului” a demarat în 2017 și până în prezent a inclus 11 licee din țară, în care au fost amenajate spații de învățare cu mobilă flexibilă și echipamente digitale moderne, oferind cadrelor didactice din aceste instituții o serie de instruiri în utilizarea eficientă a TIC, pentru implementarea în procesul educațional a metodelor pedagogice interactive și inovative. La fel, a fost creat un Centru Național de Inovații Digitale în Educație în cadrul UPS “Ion Creangă”, pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova în aplicarea metodelor pedagogice moderne și utilizarea tehnologiilor digitale pentru eficientizarea procesului didactic.   

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe site-ul www.clasaviitorului.md

În cadrul concursului de extindere a proiectului ”Clasa Viitorului” vor fi selectate 20 de instituții educaționale din RM, care vor beneficia de suport financiar în formă de echipament digital performant și mobilier modern și flexibil, în valoare de până la 120.000 MDL fiecare.

La proiect pot aplica instituțiile de învățământ general din mediul urban și rural, prioritate fiind acordată instituțiilor din afara Chișinăului.

Instituțiile selectate vor delegă o echipă din 4 persoane, dintre care cel puțin un membru al administrației, care vor fi numiți Ambasadori ai Clasei Viitorului. Cadrele didactice din instituțiile selectate vor beneficia de instruiri gratuite în domeniul tehnologiilor educaționale digitale, dezvoltării și aplicării scenariilor integrate.

Instituțiile de învățământ vor putea alege din cele peste 30 de tipuri de tehnologii  și echipamente digitale utilizate în Clasa Viitorului, printre care ecrane interactive SMART, seturi de robotică, imprimante 3D, drone, laboratoare digitale, senzori, microcircuite, ochelari VR, camere panoramice, dispozitive și sisteme pentru casa inteligentă, etc. Acestea permit explicarea fenomenelor și a conceptelor din fizică, chimie, biologie, matematică, informatică, istorie, dar și dezvoltă creativitatea, logica și abilitățile de comunicare și lucru în grup.

Condiții de eligibilitate:

 • Instituție cu ciclu complet de învățământ general (primar, gimnazial și liceal);
 • Număr de elevi de cel puțin 350;
 • Disponibilitatea unui spațiu dedicat pentru Clasa Viitorului (cu o suprafață de minim 50 m.p.), care va fi renovat din resursele financiare proprii, în perioada anului 2019, conform Ghidului de design și oferit în cadrul proiectului.

Notă: Nu sunt eligibile instituțiile care au beneficiat de susținere în ediția pilot a proiectului.

Criterii de selecție și determinare a mărimii finanțării:

 • numărul de elevi care studiază în instituție,
 • experiența de utilizare a tehnologiilor în procesul educațional,
 • motivația reprezentanților instituției, etc
 • contribuția proprie și angajamentul de a repara spațiul oferit pentru ”Clasa Viitorului”

Dosarul de participare 

 1. Formular de aplicare completat, cu semnătura directorului și ștampila instituției.
 2. Curriculum Vitae pentru fiecare membru al echipei de proiect. Puteți folosi formatul Europass, formularul completabil îl găsiți aici.
 3. Scrisoare de angajament de efectuare a reparației în sala oferită pentru Clasa Viitorului, conform Ghidului de amenajare, cu semnătura directorului și ștampila instituției;
 4. Listă de activități academice și extracurriculare, organizate pe parcursul anului de studii 2018-2019, cu utilizarea tehnologiilor sau despre internet, inovații și tehnologii (lecții deschise, proiecte speciale, ședințe cu părinții, excursii, etc).

Modul de aplicare

 1. Studiați Regulamentul – aici, Ghidul de design – aici și pagina de Facebook pentru a vă familiariza cu activitățile din cadrul proiectului.
  Adițional puteți vizita una din cele 11 instituții pilot incluse în proiect.
 2. Completați formularul de aplicare – aici.
 3. Expediați dosarul până la data de 21 iulie 2019, ora 24.00, în format electronic, la adresa de email: contact@clasaviitorului.md cu următorul text în titlul mesajului: Dosar concurs Clasa Viitorului

Procedura de selecție

Instituțiile beneficiare ale proiectului vor fi selectate de către o Comisie de Experți Independenți formată din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM și ai comunității academice, cu votul consultativ al partenerilor.

Toate întrebările legate de concurs pot fi adresate pe email până la 18 iulie 2019.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.
Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Rezultatele concursului vor fi anunțate la sfârșitul lunii iulie 2019.

 

Imprimare