Matematica într-o relație de prietenie cu Learning Apps

376

Ce este matematica? Pentru mulţi matematica semnifică un exerciţiu intelectual de formulare a teoremelor şi demonstrare a lor pornind de la axiome şi definiţii, folosind argumentarea logică. Matematica se caracterizează, de asemenea, prin permanenţa şi universalitatea sa, dar şi prin independenţa sa de timp şi de cadrul cultural (Asgar Aaboe). Teorema lui Pitagora e la fel de adevărată acum, cum a fost şi cu 2000 de ani în urmă şi cum va fi adevărată şi peste 2000 de ani. Anume acest criteriu a convins-o pe Mariana Ciumac, învățător în liceul “Vasile Alecsandri” din Bălți, să desfășoare o oră de matematică incomparabilă și foarte bogată în strategii didactice revoluționare din perspectiva didactică.

În Clasa Viitorului a avut loc o lecție unde elevii au rezolvat probleme cu două sume și două diferențe prin aplicarea QR Code. Prin intermediul acestei aplicații fiecare grup de elevi a rezolvat sarcinile propuse. La fel, decelușii din clasa IV-a au utilizat ozoboții pentru a găsi soluția corectă la problemele de logică.

Așa matematică nu poate fi altfel, decât enorm de interesantă, utilă și creativă fără limite. Cadrele didactice, care au fost oaspeți la această lecție, au confirmat că predarea matematicii nu trebuie să fie formală cu scopul de a învăța copiii să adune sau să împartă, dimpotrivă, aceasta trebuie să fie adusă în clasă pentru a convinge copiii că matematica este baza rațiunii sănătoase care îi va ajuta să se descurce în viața de zi cu zi.

Imprimare