Să dăm viață educației, stimulând ritmul învățării prin aplicarea TIC

402

Cea mai utilă experiență este cea pe care o poți împărtăși cu cât mai multă lume, în același timp trezint interes față de aceasta. Vineri, 1 noiembrie 2019, în incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Leova s-a desfășurat seminarul de instruire pentru toate cadrele didactice din instituție, cu subiectul: „Să dăm viață educației, stimulând ritmul învățării prin aplicarea TIC.”

Seminarul a inclus patru ateliere de lucru cu câte un elev în calitate de profesor și 24 de profesori în calitate de elevi grupați în echipe, a câte șase membri. Atelierele au fost realizate în așa mod încât să cuprindă mai multe domenii, discipline și ca să capteze atenția tuturor profesorilor. Prezentarea de exemple concrete de utilizare a echipamentelor TIC în cadrul orelor predate a sporit lucrul și a influențat rezultate bune.

Primul atelier a presupus programarea în Scratch a unui joc în formă de labirint și folosirea setului MakeyMakey pentru deplasare în cadrul jocului. Finalul jocului era marcat de afișarea un mesaj. Acest mesaj era unul dintr-o serie de patru texte, care adunate împreună formau un citat. Produsul final fiind astfel varianta completă a citatului.

Al doilea atelier oferea posibilitatea folosirii microscopului pentru a putea citi foițele cu scris minuscul, identificând părțile componente ale unei flori sau denumirea anumitor țări.

Al treilea atelier a folosit ELECTRONIC SNAP CIRCUITS pentru realizarea diferitor circuite electrice, crearea unui radio, o roată a norocului.

Ultimul atelier a cuprins codificarea traseelor pentru Ozoboți. Două povestioare, despre ecologie și educația pentru sanătate au fost reprezentate cu ajutorul ozoboților.

Imprimare