1234

Subcompetențe curriculare:
1. Folosirea terminologiei şi notaţiilor specifice matematicii în situaţii reale şi/sau modelate, inclusiv în situaţii de comunicare.
2. Selectarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei date sau formularea unor concluzii.

Obiectivele lecției:
– să identifice corpurile geometrice studiate şi/sau a elementelor acestora;
– să reprezinte în plan corpurile geometrice studiate, utilizând instrumentele de desen, calculatorul şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme de calcul de arii şi/sau volume;
– să calculeze ariile suprafeţelor şi/sau volumelor corpurilor geometrice studiate în situaţii reale şi/sau modelate;
– să analizeze şi să interpreteze rezultatele obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la corpurile geometrice studiate şi la unităţile de măsură relevante ariilor, volumelor;
– să justifice rezultatul matematic obţinut sau indicat cu corpurile geometrice recurgând la argumenări, demonstraţii;
– să construiască  unele secvenţe de raţionament deductiv, rezolvare a unor probleme de demonstraţie.

Imprimare