Tot ce ne înconjoară e geometrie

1849
„Natura vorbeşte în limba matematicii, 
literele acestei limbi sunt cercuri,
triunghiuri şi alte figuri geometrice”.
[Galileo Galilei]

„Tot ce ne înconjoară e geometrie” a fost tema orei de matematică desfășurată la Liceul „Mihai Eminescu” din Leova, pe 04 martie 2020. Lecția a fost pregătită și susținută de profesoarele Cristina Eșan și Irina Iftodi, pentru elevii claselor a XII-a. În cadrul acestei lecții s-a pus accentul pe folosirea terminologiei şi notaţiilor specifice matematicii în situaţii reale și modelate, inclusiv în situaţii de comunicare. De asemenea, pe selectarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei date sau formularea unor concluzii.

Obiectivele orei au fost:
– să identifice corpurile geometrice studiate şi/sau a elementelor acestora;
– să reprezinte în plan corpurile geometrice studiate, utilizând instrumentele de desen, calculatorul şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme de calcul de arii şi/sau volume;
– să calculeze ariile suprafeţelor şi/sau volumelor corpurilor geometrice studiate în situaţii reale şi/sau modelate;
– să analizeze şi să interpreteze rezultatele obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la corpurile geometrice studiate şi la unităţile de măsură relevante ariilor, volumelor;
– să justifice rezultatul matematic obţinut sau indicat cu corpurile geometrice recurgând la argumenări, demonstraţii;
– să construiască  unele secvenţe de raţionament deductiv, rezolvare a unor probleme de demonstraţie.

Pentru a capta atenția elevilor au fost folosite rebusuri bazate pe noțiuni matematice și un mic filmuleț. Acestea au stimulat activitatea elevilor și i-au încurajat să participe. Pentru a cuprinde diverse situații și probleme raportate la viața cotidiană elevii au fost împărțiți în patru grupuri, fiecare grup urmând să rezolve o problemă anumită și să formuleze concluzii.

Astfel elevii au identificat tangențele matematicii cu viața reală, diverse obiecte, construcții ce au formele figurilor geometrice studiate și nu în ultimul rând au memorat formule de bază și au efectuat calcule necesare.

Imprimare

Fișiere