407

Ministerul Educației și Cercetării lansează etapa a treia a Programului Național de Alfabetizare Digitală, destinat cadrelor didactice din învățământul general (preșcolar, primar, gimnazial și liceal), care urmărește consolidarea competențelor IT, oferind sesiuni de formare pentru nivelul inițial și avansat de competențe digitale.

Inițiativa este implementată cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, Proiectului „Tehnologiile Viitorului”, finanțat de USAID și Suedia, și Fundației Orange Moldova. Valoarea totală a investițiilor în această etapă este de circa un milion de lei. Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa viitorului” va asigura instruirea formatorilor, va ghida și monitoriza activitatea ulterioară de formare a cadrelor didactice.

La sesiunile de formare pot participa cadrele didactice din instituțiile de învățământul general din Republica Moldova.

Programul de formare este constituit din 90 de ore, dintre care 24 de ore de lecții și 66 de ore de lucru individual. Sesiunile de formare vor fi organizate online, în limbile română și rusă.

Sesiunile de instruire a formatorilor vor avea loc în perioada 1-10 iulie 2022, iar sesiunile de formare a cadrelor didactice se vor desfășura în perioada 10 iulie-25 august 2022.

Pentru a participa la sesiunile de formare, cadrele didactice care doresc să fie formatori sau să audieze cursul urmează să completeze formularul de participare până la data de 20 iunie 2022.

Formatorii vor fi selectați ținând cont de experiența anterioară de formator TIC din cadrul diverselor programe educaționale, precum și la edițiile precedente ale Programului Național de Alfabetizare Digitală.

Cadrele didactice care se vor înscrie la sesiunile de formare vor fi informate de organizatori până la data de 25 iunie a.c. despre grupul în care au fost incluse și despre perioada desfășurării cursurilor.

Primele două etape ale Programului Național de Alfabetizare Digitală pentru cadrele didactice din învățământul general (preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și profesional tehnic, organizate de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu UNICEF, USAID, Suedia și Marea Britanie, prin Proiectul de Competitivitate din Moldova și Fundația Orange Moldova au avut loc în perioada 2020-2021.

De sesiuni de instruire pe nivelul de bază și intermediar al competențelor digitale au beneficiat 31100 de cadre didactice din învățământul general și profesional tehnic, ceea ce reprezintă circa 78% din numărul total al acestora. Peste 36000 de cadre didactice au beneficiat de conturi gratuite la pachetul de aplicații educaționale Google for Education, ca urmare a semnării în anul 2020 a Memorandumului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și gigantul tehnologic Google.

Imprimare