973

Spațiile de învățare prietenoase, tehnologiile digitale și un grad înalt de autonomie sunt pilonii unui sistem educațional performant. De acest lucru s-au convins după o vizită de studiu în Estonia, cadrele didactice și reprezentanții administrației celor 20 de licee din Moldova, incluse în proiectul „Clasa Viitorului” în vara anului 2019. Estonia este considerată un centru de putere în materie de educație în Europa și un model de succes demn de urmat la nivel mondial.

În perioada 26-30 noiembrie, 22 profesori s-au aflat la Tallinn, unde au vizitat universități, școli și centre educaționale, pentru a se inspira și a găsi modele practice de implementare a inovațiilor și tehnologiilor educaționale. Obiectivele vizitate au oferit un larg suport informațional pentru cei care cred în transformarea digitală a educației. Conform studiului Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (OECD PISA), Estonia s-a clasat pentru a doua oară pe locul I în Europa, surclasând marile puteri europene și chiar Finlanda, de la care se inspiră de mai bine de 20 de ani.

Ionela Titirez, Manager Dezvoltare antreprenoriat și educație TIC, Proiectul de Competitivitate din Moldova: „Proiectul de Competitivitate din Moldova colaborează de mai mult timp cu experți educaționali din Estonia, pentru a dezvolta sistemul educațional din Moldova și a implementa cele mai inovatoare inițiative: Robotica și Clasa Viitorului. Suntem siguri că vizita de studiu în Estonia a cadrelor didactice și manageriale din proiectul Clasa Viitorului a generat multe idei privind implementarea eficientă a tehnologiilor educaționale, activităților interdisciplinare, precum și amenajarea spațiilor de învățare. Toate aceste cunoștințe vor contribui la sporirea atractivității domeniilor STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică) pentru elevi și pregătirea lor pentru carierele viitorului.”    

Mart Laanpere, expert în tehnologii educaționale și cercetător superior la Centrul de Tehnologii Informaționale, Universitatea din Tallinn, a fost ghidul grupului pe parcursul vizitei de studiu în Estonia. Laanpere a scos în evidență trei factori majori care contribuie la succesul sistemului educațional din Estonia pe plan mondial, și anume: profesori calificați, autonomie școlară și utilizarea IT în procesul de predare-învățare.

Reformele sistemului educațional care au rezultat în succesul major la nivel mondial au început cu peste 20 ani în urmă și au vizat informatizarea și de-birocratizarea procesului educațional, totodată oferind nenumărate oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice și stimulând schimbarea paradigmei de învățare pe una mai creativă, colaborativă, auto-motivantă și antreprenorială, cu ajutorul TIC.

În cadrul vizitei de studiu, delegația din Moldova a beneficat de un program complex de familiarizare cu sistemul educațional estonian, care a inclus ateliere de lucru la Universitatea din Tallinn și Fundația pentru Tehnologia Informației în Educație (HITSA), precum și multiple vizite la școlile locale, la muzeul interactiv „Centrul de Descoperire a Energiei”, la centrul de inovații „Mektory” pe lângă Universitatea Tal Tech, precum și la „Robotex” – unul din cele mai mari festivaluri internaționale de robotică.

Aliona Pulbere, director LT „M. Bârcă”, Mileștii Mici: „M-a impresionat extrem de mult centrul științific „Energy Discovery Centre”, care este o sursă de inspirație pentru copiii dornici să studieze științele naturii. Centrul oferă acces la peste o sută de exponate, care permit studierea fenomenelor fizice în mod independent sau cu ghidarea profesorului. Vizitatorii acestui muzeu pot învăța și experimenta fenomenele fizice din lumea înconjurătoare. Centrul oferă școlilor posibilitatea de a diversifica predarea disciplinelordin domeniul științelor naturii și tehnologiei prin desfășurarea lecțiilor practice, care contribuie la completarea și consolidarea cunoștințelor acumulate la școală.”  

Vizita la cele patru școli din Tallin a oferit profesorilor din Moldova oportunitatea unică de a asista la lecții practice și a se familiariza cu cele mai bune practici de implementare a transformării digitale în educație. Reprezentanții din Moldova au participat  într-un schimb de experiență cu profesorii estonieni, renumiți pentru aplicarea sistemică a metodelor inovative de predare-învățare, și chiar au abordat posibilitatea dezvoltării unor parteneriate de colaborare pe viitor.

Tatiana Ponomari, Director adjunct, profesoară de limbă și literatură română, LT „Gaudeamus”, mun. Chișinău: „În cadrul lecțiilor interdisciplinare, am remarcat colaborarea fructuoasă dintre administrație, profesori și elevi. Cred că putem cu ușurință prelua de la estonieni conceptele de spații de instruire inovative, de motivare și susținere a profesorilor care doresc și încearcă să experimenteze, și grupurile de lucru în care experiența pozitivă este diseminată prin cascadă, pentru a le implementa în școlile noastre.”

Având în vedere obiectivele propuse de proiectul „Clasa Viitorului” – dezvoltarea la elevi a abilităților digitale și a competențelor necesare secolului 21, precum și sporirea interesului lor pentru cariere din domeniile STEAM – experiența Estoniei este extrem de oportună. Acest stat baltic este lider în ceea ce privește integrarea conceptului de „e-școală”: mai puțin de 2% din elevii estonieni petrec o zi obișnuită la școală fără a utiliza Internetul, în contextul în care în unele școli nici nu există ore de informatică. Abilitățile digitale se cultivă la toate disciplinele.

Olga Balmuș, profesoară de fizică, LT „Petre Ștefănucă”, or. Ialoveni:Am rămas impresionată de conceptul de școală electronică și de modelele de amenajare a spațiilor de recreere, aplicate în Estonia. Schimbul de experiență în organizarea lecțiilor m-a ajutat să îmi stabilesc obiective exacte privind desfășurarea activităților în cadrul proiectului Clasa Viitorului”.

Tamara Macari, director, LT „Ștefan Holban”, s. Cărpineni, r. Hîncești: Mai bine o dată să vezi, decât de 100 de ori să auzi. Ne-am convins personal că modernizarea învățământului în Estonia este o prioritate a statului și că proiectul Clasa viitorului ne oferă posibilitatea de a veni cu o noutate în învățământul din Moldova. Această vizită a fost ca un catalizator care mi-a schimbat mult viziunea despre aplicabilitatea roboticii. Voi susține, în continuare, profesorii și voi opta pentru sporirea numărului de ore extra-curriculare alocate lecțiilor de robotică.”

Profesorii din Moldova au revenit acasă entuziasmați și hotărâți să contribuie la edificarea unui sistem educațional de succes, o misiune ambițioasă asumată de „Clasa Viitorului”.

Cu sloganul „Învățăm altfel”, proiectul a fost demarat în 2017, având drept scop crearea condițiilor favorabile pentru transformarea educației, prin oferirea unui spațiu de învățare deschis și inspirațional cu abordări pedagogice interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale care favorizează procesul de învățare centrat pe elev. De atunci, proiectul a inclus 31 de instituții educaționale din țară, în care au fost amenajate spații de învățare cu mobilă flexibilă și echipamente digitale moderne.

Ulterior, în aprilie 2019, a fost creat un Centru Național de Inovații Digitale în Educație, destinat instruirii cadrelor didactice din Republica Moldova privind aplicarea metodelor pedagogice moderne și utilizarea tehnologiilor digitale pentru eficientizarea procesului didactic. Cu suportul Proiectului de Competitivitate, 275 de profesori s-au alăturat inițiativei „Clasa Viitorului” și beneficiază de instruiri.

„Clasa Viitorului” este un parteneriat public-privat dintre Proiectul de Competitivitate din Moldova, finantat de USAID, Suedia si UK aid, Fundatia Orange Moldova, Liechtenstein Development Service (LED), sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Imprimare