481

Pe data de 18.05.2018 elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Leova au efectuat o vizită de studiu la Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău. Activitatea a avut loc în contextul semnării unui Acord de Parteneriat între Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” şi Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”.

Acordul reprezintă stabilirea unor relaţii de colaborare şi parteneriat reciproc avantajos întru crearea oportunităţilor de formare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice, studenţilor Universităţii, acordarea de asistenţă didactică profesorilor, consilierea și ghidarea în carieră a elevilor liceului.

Acordul vizează colaborarea dintre cadrele didactice ale universităţii şi membrii instituţiei date, activitățile de laborator, training-urile, întrunirile metodice, pe care le vor realiza cadrele didactice din UPS „Ion Creangă” și cadrele didactice din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, cât și stagiile de practică pentru studenţi, conform obiectivelor stabilite.

În cadrul vizitei elevii au beneficiat de instruire în cadrul a 4 ateliere de Master class: broderie, prelucrarea pielii, olăritul și caligrafia. Participanţii au vizitat  muzeul universitar  împreună cu galeria de artă.

La rândul său, elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” au pregătit demonstrări captivante cu roboţii din clasa Lego Wedo 2.0 şi Lego Mindstorms EV3, echipamentul Makey Makey,  fiind  ghidaţi de profesorii Iftodi Irina, Eşan Cristina şi Pîrlog Irina.

Pe parcursul activităților copii au fost asistaţi de d-na prorector Alexandra Barbăneagră, d-na decan Ana Simac, cărora elevii și profesorii le-au fost recunoscători.

Imprimare