Școala – atelier plin de activitate

354

Trăim într-o perioadă când ni se cere să acceptăm transformarea şi să acţionăm în conformitate cu exigenţele acesteia. 

Miercuri, 23 octombrie 2019, în Liceul Teoretic „George Coșbuc” din Bălți s-a desfășurat atelierul de lucru pentru profesorii de fizică din municipiu cu genericul „Valorificarea activităţilor de învăţare bazate pe proiect în procesul de formare a competenţelor la fizică”. Moderatoarele atelierului, Inna Beșliu și Aurica Morari au stabilit următoarele obiective:

1. reactualizarea noțiunii de „proiect” și a tipologiei proiectelor,
2. identificarea avantajelor și dezavantajelor învățării bazate pe proiecte,
3. identificarea etapelor de lucru asupra proiectului,
4. elaborarea baremului de apreciere a proiectului.

Lucrând în echipe, participanții au stabilit caracteristicile metodei proiectului, au menționat avantajele și dezavantajele acesteia, au stabilit etapele de lucru asupra proiectului, au evidențiat rolul profesorului și rolul elevului în elaborarea proiectelor. Doamnele moderatoare au discutat despre tipologia proiectelor și au propus oaspeților fișa cu criteriile de evaluare a proiectelor.

Atenția celor prezenți a fost captată de elevii din clasa a VI-a, care au prezentat produsele lor – proiecte la tema Instrumenete de măsură: Termometrul inteligent, la baza căruia stă setul de inventică Makey Makey, ceasul din piese Lego, programat cu ajutorul aplicației Lego Mindstorms EV3, care indica ora și construcția care regenerează energia solară în energie electrică, la baza căruia stă multimetrul.

Lucrând în echipe, profesorii au elaborat un proiect STEAM pentru clasa a X-a, subiectul fiind „Mișcarea circulară uniformă. Accelerația centripetă.” cu utilizarea ozoboților, roboților Lego și a aplicației Lego Mindstorms EV3. Produsul final a fost robotul, programat să efectueze două, trei rotații complete la mișcarea pe circumferință, fapt ce a permis elaborarea unui raport de investigație pentru determinarea accelerației centripete.

„Cerinţele erei tehnologice impun nevoia de perfecţionare continuă a învăţământului, a cadrelor didactice în vederea pregătirii adecvate a tinerei generaţii pentru viaţă” a declarat Inna Beșliu la finele atelierului.

Aurica Morari a accentuat faptul că: „O educaţie bună presupune menţinerea prospeţimii intelectuale sub forma unor vii dorinţe de a descoperi, de a cerceta, de a studia şi inventa, de a realiza, a valorifica”.

Imprimare