1617

Clasa Viitorului transformă educația prin tehnologie, alătură-te proiectului și creează Clasa Viitorului în școala ta.

Proiectul Clasa Viitorului, ediția a IV-a, se extinde sub egida Ministerului Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al USAID și al Suediei prin intermediul Proiectului Tehnologiile Viitorului și Junior Achievement Moldova, alte 10 instituții se vor alătura rețelei Clasa Viitorului pe parcursul anului 2022. 

Cu sloganul „Învățăm altfel”, Clasa Viitorului are drept scop transformarea digitală a educației, oferind un spațiu de învățare prietenos și inspirațional, cu abordări pedagogice interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor și echipamentelor digitale, ce favorizează procesul de învățare centrat pe elev.

În Clasa Viitorului elevii își pot dezvolta abilități digitale și competențe necesare secolului 21.  Ei sunt încurajați și motivați să urmeze cariere în domeniile științei, tehnologiei și ingineriei prin promovarea metodelor de instruire creative, colaborative, automotivante și antreprenoriale, bazate pe proiecte, care integrează cunoștințe și abilități din diferite subiecte, mai ales: științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică (STEAM).

În cadrul concursului de extindere a proiectului Clasa Viitorului vor fi selectate 10 instituții educaționale din RM, care vor beneficia de suport financiar în formă de echipament digital performant și mobilier modern și flexibil, în valoare de până la 180.000 MDL fiecare.

La proiect se pot înregistra instituțiile de învățământ general din mediul urban și rural, prioritate li se vor acorda instituțiilor din afara Chișinăului.

Instituțiile selectate vor delega 4-8 persoane, dintre care cel puțin un membru al administrației, care vor face parte din echipa de implementare a proiectului. Cadrele didactice din instituțiile selectate vor beneficia de instruiri gratuite în domeniul tehnologiilor educaționale digitale, dezvoltării și aplicării scenariilor integrate.

Instituțiile de învățământ vor putea alege din cele peste 39 de tipuri de tehnologii  și echipamente digitale utilizate în Clasa Viitorului, printre care ecrane interactive SMART, seturi de robotică, senzori, microcircuite, ochelari VR, imprimante 3D, drone, laboratoare digitale, camere panoramice, dispozitive și sisteme pentru casa inteligentă, etc. Acestea permit explicarea fenomenelor și a conceptelor din fizică, chimie, biologie, matematică, informatică, istorie, dar și dezvoltă creativitatea, logica, abilitățile de comunicare și lucru în echipă.

Condiții de eligibilitate:

 • Instituție de învățământ general cu cel puțin două trepte de învățare (primar, gimnazial sau liceal)
 • Număr de elevi de cel puțin 350;
 • Disponibilitatea unui spațiu dedicat pentru Clasa Viitorului (cu o suprafață de minim 50 m2), care va fi renovat din resursele financiare proprii, în perioada iunie-octombrie 2022, conform Ghidului de design oferit în cadrul proiectului.

Notă: Nu sunt eligibile instituțiile care au beneficiat de susținere în edițiile precedente ale proiectului.

Criterii de selectare:

 • numărul de elevi care studiază în instituție,
 • experiența de utilizare a tehnologiilor în procesul educațional,
 • motivația reprezentanților instituției,
 • contribuția proprie și angajamentul de a repara spațiul oferit pentru Clasa Viitorului.

Dosarul de participare 

 • Formular de înregistrare completat, cu semnătura directorului și ștampila instituției;
 • Curriculum Vitae pentru fiecare membru al echipei de proiect. Puteți folosi formatul Europass, formularul completabil îl găsiți aici;
 • Scrisoare de angajament de efectuare a reparației în sala identificată pentru Clasa Viitorului, conform Ghidului de design, cu semnătura directorului și ștampila instituției;
 • Listă de activități academice și extracurriculare, organizate pe parcursul anului de studii 2020-2021 (dacă au avut loc), cu utilizarea tehnologiilor sau despre internet, inovații și tehnologii (lecții deschise, proiecte speciale, ședințe cu părinții, excursii, etc).

Modul de înregistrare

Procedura de selecție

Instituțiile beneficiare ale proiectului vor fi selectate de către o Comisie de Experți Independenți formată din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării al RM, ai comunității academice și ai partenerilor strategici.

Toate întrebările legate de concurs pot fi adresate pe email: centrul@clasaviitorului.md

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.
Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Rezultatele concursului vor fi anunțate la începutul lunii iunie 2022.

Despre proiect

În Moldova, “Clasa Viitorului” a demarat în 2017 cu o ediţie pilot, inspirat de proiectul Future Classroom Lab al European Schoolnet. Astăzi din rețeaua Clasa Viitorului fac parte 42 de licee din întreaga țară și un Centru Național de Inovații Digitale în Educație. În fiecare instituție, au fost amenajate spații de învățare prietenoase, cu tehnologii și echipamente moderne și mobilier flexibil, iar cadrele didactice beneficiază de o serie de instruiri în utilizarea eficientă a TIC, pentru implementarea în procesul educațional a metodelor pedagogice interactive și inovative.

De asemenea, în 2019 a fost inaugurat Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului, subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, o platformă de inovații digitale în educație, care asigură regândirea modului în care noile tehnologii transformă procesul de studii și implementarea acestora în sistem. Centrul asigură formarea continuă a cadrelor didactice din țară în aplicarea metodelor pedagogice moderne și utilizarea tehnologiilor digitale pentru eficientizarea procesului didactic.

Imprimare