Prima Centrul Pagina 3

Centrul

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”

Dezvoltăm competențe digitale în mass-media la nivel academic

Problematica procesului de digitalizare în mass media este abordată pe scală largă azităzi. Digitalizarea media este un instrument inovator, practic și util de transfer al informației doar printr-un simplu click în mediul virtual. Stia-ți că în domeniul Mass-Media toate competențele digitale sunt aplicate în practică?

Implementarea tehnologiilor informaționale în educație – obiectivul principal al Memorandumului de Înțelegere dintre MECC...

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția...

Resurse informaționale în sprijinul formării continue și recalificării a cadrelor didactice

La 30 septembrie 2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură în parteneriat cu Centrul Formare Continuă au desfășurat:Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue (perfecționarea) cadrelor didactice Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue – re(calificării) profesionale suplimentare a cadrelor didactice, program de studiu Pedagogie Preșcolară și elaborării tezelor de calificare profesională.

Interdisciplinaritatea şi dialogul multicultural a fost genericul conferinței științifice internaționale

La 26 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a deschis lucrările Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Catedra Limbă și Comunicare în parteneriat cu Facultatea Transfrontalieră de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Consiliul Național al Tineretului în ospeție la CNIDE “Clasa Viitorului”

Astăzi colega noastră, Mihaela Borcoi a avut o discuție cu participanții școlii de toamnă a cărei generic este “Academie Internationale de L’entrepreneneuriat”. În cadrul acestei discuții au fost prezentate informații despre activitățile și proiectele implementate de CNTM.

Prezentare Colecții Vestimentare ”UniverART Fashion”

La data de 17 iunie 2019, absolvenții facultății ARTE PLASTICE ȘI DESIGN din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și-au prezentat colecțiile de licență. Evenimentul a avut loc în cadrul Clasei viitorului a universității, realizat în Laboratorului de Inovații Creative, cu coordonarea decanului Ana Simac, șef de Catedră Olimpiada Arbuz‑Spataru, coordonatorilor tezelor de licență Vasile Vozian, Elena Cojocaru și Liubovi Donic.

Resurse informaționale în sprijinul instruirii și cercetării – un workshop inovator la Centrul Național...

În data de 10 și 11 iunie 2019, Catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans, în colaborare cu Facultatea Formare Continuă și Biblioteca Universitară, a organizat un workshop ascendent și necesar pentru cca 200 de studenți de la recalificare și frecvență redusă, Program de studii Pedagogie Preșcolară, cu genericul “Resurse informaționale în sprijinul instruirii și cercetării”.

Lansarea oficială a Laboratorului Inovațiilor Creative al Facultății de Arte plastice și Design

Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Andrei Chistol, a participat la...

Experimentarea tehnologiilor inovatoare în educație de către cadrele didactice în Cadrul Centrului Național de...

La 21 mai 2019, peste 50 de cadre didactice, au aplicat diverse tehnici inovatoare cu ajutorul resurselor digitale a Centrului de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, pe care le vor putea experimenta în procesul educațional în cadrul disciplinelor de Limbă și Literatură Română.

„Clasa Viitorului” revoluționează educația prin tehnologie

La inițiativa Guvernului Republicii Moldova și cu susținerea partenerilor strategici de dezvoltare Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UK aid, și Fundația Orange Moldova, la 19 aprilie, la Chișinău, a fost inaugurat Centrul Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY