Prima Despre noi MIHAI EMINESCU – Bălți

MIHAI EMINESCU – Bălți

MIHAI EMINESCU
Instituția Publică Liceu Teoretic

ANUL FONDĂRII: 1944
PROFIL: General
LOCALITATEA: Bălți

ADRESA: MD 3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 81
Tel: (+373 231) 21564
SITE-UL LICEULUI: www.liceulmihaieminescu.org

Istoria Liceul „Mihai Eminescu” începe în anul 1944, perioadă în care în municipiul Bălți, aflat în plin proces de restaurare, a fost înființată Școala Medie nr.1. Dea lungul timpului, instituția a avut mai multe sedii și a devenit o școală cu tradiții.

Din 1965 până în 1990 Școala Medie nr.1 devine o instituție cu studierea aprofundată a limbii franceze. În 1990 își schimbă statutul și până în 1992 activează Gimnaziu Experimental.

În 1992 este înființat Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” prin Dispoziția nr. 211-d a Guvernului Republicii Moldova din 5 august 1992, în baza Școlii Medii nr.1, cu scopul de a asigura o pregătire teoretică fundamentală și formarea unei ample culturi generale, necesare pentru continuarea studiilor de învățământ superior.

În anul 2004 instituția a fost acreditată de către Colegiul Ministerului Educației, iar în 2013, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, i-a fost conferit Ordinul de Onoare.

 Pe parcursul a 75 de ani de activitate în Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” – cetate a științei și culturii – s-au format multe generații de elevi, care s-au afirmat prin activitatea lor pe parcursul anilor, atât pe plan național cât și pe plan internațional.

Liceul este o instituție ce își propune să formeze personalități integre, active, sociale și creative, capabile de dezvoltare, care posedă, pe lângă un sistem de cunoștințe viabile, independență de opinie și acțiune, deschidere pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate.

Tindem să asigurăm o educație de calitate, modernă și flexibilă, prin:

– dezvoltarea unei culturi organizaționale, care să promoveze valori esențiale împărtășite de profesori, elevi, părinți și de actori sociali prin comunitatea locală în vederea centrării educației pe elev, a asigurării unui pachet eficient de competențe, util pentru o societate în schimbare;

– dezvoltarea competențelor intelectuale, a abilităților practice, a lucrului în echipă și a disponibilităților afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă;

– asimilarea cunoștințelor științifice și utilizarea lor trans disciplinară în medii academice și culturale variate;

– educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și al toleranței, al schimbului liber de opinii;

– cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice, a respectului față de natură și mediul înconjurător;

– extinderea și diversificarea parteneriatelor academice și culturale întru compatibilizarea calitativă a învățământului instituțional cu spațiul european al educației.

Știri de la liceu

Vezi mai mult

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY